Jdi na obsah Jdi na menu

Základní pravidla závodů RCTR 2021

Základní pravidla závodů RCTR

 

Sekce v etapách, kde je zákaz vstupu pro piloty do prostoru tratě jsou označeny červeně. V ostatních místech se běží vedle tratě, kromě míst, kde to jinudy, než po trati není možné. Uzavřené odbočky nebo sekce pro vozidla jsou označené bíle.

Do prologu (1. etapa) se startuje v pořadí, které určí pořadatel, zpravidla s přihlédnutím k výsledkům předešlého závodu. Do dalších etap se startuje v pořadí etap předešlých. Piloti jsou povinní dodržet startovní čas a pořadí dle Etapového listu. Každý jezdec má 1 x žolík na odložení startu o 15 minut.

Po dojetí do cíle etapy je každý pilot povinen zapsat do Etapového listu pořadí příjezdu, případnou penalizaci, asistenci, podpis a pro kontrolu čekat na následujícího jezdce.

Časový limit na etapu je 45 minut od startu prvního vozidla.

INCIDENTY NA TRATI

Převrácení vozidla (bouda) - znamená, že kola vozidla nemají kontakt s podložím a nelze provést jízdu v před vzad.

Zapadnutí vozidla – znamená, že kola jsou zahrabané v položí a nelze provést jízdu v před vzad.

Uvíznutí vozidla – znamená, že vozidlo nemá dostatečný kontakt s podložím nelze provést jízdu v před i vzad.

Zablokování vozidla, závada – znamená, se dostal cizí předmět do pohonného ústrojí nebo došlo k závadě pohonného, řídícího ústrojí a nelze provést jízdu v před v zad, nebo vpravo vlevo. (soupeři neprojíždí ve vzdálenosti 1. metru od postiženého)

Opuštění vozidla tratě – znamená, že vozidlo se dostalo mimo trať a nelze se samostatně dostat zpět na trať a ani za použití asistence soupeře.

V případě převrácení vozidla se čeká na vozidlo, které jede za námi a dobrovolně asistuje za pomocí tažného lana převrácení vozidla na kola. Asistence se nesmí provádět zpětně po projetí cíle a ve vzdálenosti větší než 1 metr od převrácení.

V případě, že vozidlo brání v průjezdu, rukou se dá mimo trať, opět ale na bok! Následně po průjezdu soupeře a jeho asistence za pomocí tažného lana se staví na kola.

V případě zapadnutí vozidla během závodu se používá vyprošťovací plech, a to jak v kopání nebo podkládání kola v neprůjezdném podloží, lze i využít asistenci soupeře.

V případě uvíznutí vozidla na pevné překážce, nebo vyjetím z tratě do houští je postup stejný jako v předchozích případech.

V případě zablokování vozidla, závady se ručně odstraní cizí předmět, nebo se provede oprava. Při opravě během závodu se dá vozidlo mimo dráhu, případně je odneseno do bivaku. Po opravě se pokračuje z místa, odkud bylo odneseno.

PENALIZACE

P1. 1 minuta

V případě, že někdo zaviní převrácení soupeřova vozidla fyzickým kontaktem, dostává penalizaci 1 minutu on, ne poškozený.

V případě převrácení vozidla, kdy se čeká na vozidlo, které jede za námi a neposkytlo asistenci s následným rozhodnutím jezdce pokračovat v jízdě. Na kola se staví až po projetí a pokračuje se v jízdě.  Pokud je v závodě poslední, staví auto na kola a pokračuje bez čekání.

P2.- 2 minuty

V případě, pokud není v silách vozidla nebo pilota část trati nebo překážku zdolat, může ji objet, za což náleží penalizace 2 minuty za každou neprojetou překážku.

V případě opuštění vozidla tratě, kdy nelze se samostatně dostat zpět na trať a ani za použití asistence soupeře.

Nepovolená pomoc rukou a nohou.

P-3. 45 minut

V případě nedojetí etapy. Časový limit na etapu je 45 minut.

P-4. 60 minut

V případě nenastoupení do etapy a zatajení penalizace.

P-5. DISKVALIFIKACE

V případě opakovaného zatajování penalizace!

(zatajení znamená nezapsání do Etapového listu)

Ukončení závodu z důvodu neopravitelní závady.

ASISTENCE

Asistence je vždy dobrovolná po vyžádání, anebo po na nabídce soupeře. Asistenci lze neposkytnout.

Asistenci můžeme poskytnout pouze vozidlo jedoucí za postiženým vozidlem, nebo při předjížděcím manévru do okruhu jednoho metu a nebo při úmyslné tandémové jízdě. Je zakázáno se vracet s asistencí v etapě nad 1 metr a i po projetí cíle!!!

A1.- asistence při stavění na kola nebo vyproštění pomocí lana.

A2.- asistence dovlečení jiného vozidla do cíle pomocí lana.

(vlečené a tažné vozidlo si může najít jinou sjízdnou cestu i mimo trať, ale musí ji alespoň kopírovat.

Kromě výše uvedených případů se nesmí soutěžící vozidla dotýkat, a to ani nohou.

TANDÉMOVÁ JÍZDA 

tandemová jízda je úmyslný přesun dvou a více vozidel v obtížném terénu, nebo při závadě vozidla. Vzdálenost od vozidla je v okruhu do jednoho metru, tak aby mohli použít vzájemnou pomoc. Pokud je vetší než 1m nelze poskytnout pomoc zpětně!!!

PŘEDJÍŽDĚCÍ MANÉVR

předjíždění v závodě je dost nebezpečný manévr, proto předjížděný musí být obeznámen, že bude předjížděn akusticky STOPA, STOPA, STOPA!!! Předjížděný bere na vědomí a umožní bezpečné předjetí v nejbližším bezpečném místě. Pokud předjížděný se při předjetí dostane do nesnází je povinen předjíždějící poskytnut pomoc! To platí pouze v okruhu do jednoho metru.

 

 

V cíli je jezdec povinen si zapsat penalizaci a asistenci!